Hoofdaandeelhouder: Cocom Group

Bij opstarting was de Cocom Group een vzw. Maar begin 2012 werd deze vzw omgevormd tot een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. Daarbij werden de activa van de vzw geïnjecteerd in het kapitaal van de coöperatieve. Het doel van deze vennootschapsvorm? Ondernemingen en organisaties de mogelijkheid bieden om als coöperant toe te treden. De Cocom Group focust daarbij op potentiële coöperanten, die uitdrukkelijk de Cocom-visie onderschrijven, en die zich ook willen profileren als dragers van het ‘Corporate Social Responsability’-gedachtengoed. 


De Cocom Group streeft in haar langetermijnstrategie naar een internationaal groeipotentieel met hoge toegevoegde waarde. Deze toegevoegde waarde wenden wij via investeringen in onze vennootschappen maximaal aan voor ons sociale oogmerk. Zo zetten wij onze visie om in de praktijk.