Herwaardering van de mens

Mensen met een atypisch CV ondervinden moeilijkheden in de terugkeer naar werk of het vinden ervan. Voorbeelden uit de eigen omgeving en vaststellingen vanuit de eigen professionele bezigheid. Daarbij moeten zowel jongeren, werkenden, minder bedeelden, allochtonen, personen met een arbeidshandicap als 50-plussers aan bod kunnen komen.