Cocom-Sud SCRLFS

Om de Cocom Group-doelstellingen concreet te maken op nationaal vlak, richtten wij in juni 2010 voor de Franstalige Gemeenschap (La Communauté française) de asbl Cocom-Sud op, gezeteld in Floreffe. In december 2012 vormden wij deze asbl, net zoals de vzw Cocom, om tot een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. De vennootschap opereert met dezelfde visie en dezelfde doelstellingen als de Cocom Group. De Cocom Group staat sinds de oprichting in 2010 tot vandaag in voor honderd procent van de nodige investeringen in Cocom-Sud. Daardoor kan deze laatste vanaf begin 2013 als een volledig zelfstandige entiteit functioneren. Eigen toegevoegde waarde creëren. En zijn netto-opbrengst in specifieke sociale oogmerken investeren die eigen zijn aan het Franstalige landsgedeelte. Daarom wordt Cocom-Sud geleid door een eigen Raad van Bestuur, Adviesraad en Algemene vergadering.