Leden van de coöperatieve alliantieCoöperatieve alliantie
Ondernemingen en organisaties kunnen vrijwillig en open lid worden van de pluralistische coöperatie Cocom en haar zusterondernemingen. Enige voorwaarde is dat zij zonder seksistische, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie, de statuten en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden aanvaarden. Via hun toetreding vervullen deze ondernemingen en organisaties de visie die de Europese Commissie in haar Groenboek over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen opnam. Daarom willen alsmaar meer actoren toetreden tot één van de coöperatieven van de Cocom Group.

socmutlogo311-1-3.jpg

Bond Moyson

Bond Moyson was de eerste die vertrouwen schonk aan de stichters van Cocom.

Vanuit een sterk mensgerichte visie ondersteunt Bond Moyson alle Cocom projecten van A tot Z.

meer

logo-bpost-1-3.jpg

Bpost

Bpost behoort van het eerste uur bij de Cocom Group.
Zij willen de sterkste en de betrouwbaarste postoperator zijn. Wij steunen op onze kerncompetenties om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Ook die van medewerkers die bijdragen tot duurzame en rendabele groei in een veranderende wereld.

Meer

die-keure-3.gif

Die Keure

Die Keure is de toonaangevende en meest kwalitatieve drukkerij van België.

Zij werden uit maatschappelijke overwegingen lid van de coöperatieve alliantie. Ze houden de vinger aan de pols in zowel de zakelijk als de schoolwereld met een ruim spectrum aan uitgaven en congressen.

 Meer

logo-pv-1-3.gif

P&V

In tegenstelling tot de meeste andere verzekeraars is P&V, als coöperatieve vennootschap, een onderneming van de sociale economie. Sinds onze oprichting in 1907 dragen wij waarden als solidariteit, samenwerking en nabijheid hoog in het vaandel. Deze coöperatieve geest uit zich op diverse terreinen... Niet te verwonderen dat zij toetraden tot de coöperatieve alliantie van de Cocom Group

Meer